جلسه ی هیأت مدیره ـ نشست بیست و یکم: گزارش مدیرعامل

گزارش مدیرعامل انجمن پیشرفت نوش آباد در نشست بیست و یکم هیأت مدیره ـ روز سه شنبه (1395/04/01)

ادامه خبر ...

جلسه ی هیأت مدیره ـ نشست بیست و یکم

گزارش برپایی نشست بیست و یکم هیأت مدیره ی انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز سه شنبه (1395/04/01)

ادامه خبر ...

جلسه ی هیأت مدیره ـ نشست بیستم

گزارش برپایی نشست بیستم هیأت مدیره ی انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز دوشنبه (1395/03/03)

ادامه خبر ...

انتصاب "ابراهیم راحمی" به پست جدید

انتصاب "ابراهیم راحمی" به پست جدید در ستاد بازسازی عتبات عالیات ـ 1395/02/11

ادامه خبر ...

بازدید اختصاصی از غرفه ی شرکت سی زان

گزارش بازدید اختصاصی انجمن پیشرفت نوش آباد از غرفه ی شرکت سی زان پردازش کویر در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ـ روز چهارشنبه (1395/02/08)

ادامه خبر ...

بازدید اختصاصی از اویی شیخ آباد

گزارش بازدید اختصاصی انجمن پیشرفت نوش آباد از بخش تازه کاوش شده ی اویی ـ روز جمعه (1395/02/03)

ادامه خبر ...

جلسه ی هیأت مدیره ـ نشست نوزدهم

گزارش برپایی نشست نوزدهم هیأت مدیره ی انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز یکشنبه (1395/01/29)

ادامه خبر ...

بازدید معاون سازمان جهان گردی کشور ایتالیا از اویی: گزارش های ایمنا و باشگاه خبرنگاران جوان

گزارش های «خبرنگار ایمنا» و «خبرنگار باشگاه خبرنگاران اصفهان» ایلنا از تور یک روزه ی معاون سازمان جهان گردی کشور ایتالیا ـ 1394/12/14

ادامه خبر ...

پربیننده ترین اخبار