صفحه اصلی

کارگروه بهداشت و سلامت

+ A -
چاپ

کارگروه بهداشت و سلامت

تاريخ به‌روزآوري: 1394/04/30

  

«کارگروه بهداشت و سلامت» یکی از «کارگروه های تخصصی» شش گانه ی انجمن پیشرفت نوش آباد است.

 

مأموریت «کارگروه بهداشت و سلامت» عبارتست از:


ـ هدایت و حمایت نظام بهداشت و سلامت نوش آباد به هدف ارتقای شاخص های سلامت در نوش آباد


شرح وظایف «کارگروه بهداشت و سلامت» عبارتست از:


ـ آسیب شناسی وضعیت فعلی سلامت و بهداشت نوش آباد و شناسایی نقاط ضعف و تهدیدهای آن
ـ توان سنجی وضعیت فعلی سلامت و بهداشت نوش آباد و شناسایی نقاط قوت و فرصت های آن
ـ جستجوی راه کارهای غلبه بر کاستی های حوزه ی سلامت و بهداشت نوش آباد
ـ ارایه ی مشاوره به کارگروه سرمایه گذاری و امور خیریه در هدایت سرمایه ها و اولویت بندی پروژه های خیریه
ـ ایجاد اشتراک نظر و همدلی و وحدت عمل میان فعالان حرف پزشکی و پیراپزشکی اهل نوش آباد و بسیج ایشان برای پیشبرد امور سلامت و بهداشت نوش آباد

 

حوزه های بهداشت و سلامت مورد توجه «کارگروه بهداشت و سلامت» عبارتست از:

1ـ سلامت محیط
سلامت محیط جامعه
سلامت محیط خانواده
سلامت محیط جمعی
سلامت محیط های تهیه و توزیع مواد غذایی
سلامت محیط های آموزشی
سلامت محیط زندگی
سلامت محیط های بهداشتی ـ درمانی
سلامت محیط های فرهنگی ـ تفریحی
سلامت محیط های عبادی ـ مذهبی
سلامت محیط های پیرایشی و بهداشتی
سلامت محیط کار
2ـ سلامت کودکان
سلامت کودک سالم
سلامت کودک بیمار
3ـ سلامت نوجوانان
4ـ خدمات تنظیم خانواده
5ـ مراقبت های انجام یافته سلامت مادران
6ـ سلامت میان سالان
7ـ سلامت سال مندان
8ـ سلامت دهان و دندان
9ـ خدمات ویژه
خدماتی که صرف نظر از سن و جنس و بر حسب ضرورت، توسط اعضای تیم سلامت به افراد نیازمند عرضه می شود
10ـ کنترل حوادث و سوانح
11ـ بیماری های تحت مراقبت
12ـ اورژانس های پزشکی و دندان پزشکی
13ـ فعالیت های تحقیقاتی در حوزه ی سلامت
14ـ خدمات مشاوره ی مرتبط  با حوزه ی سلامت
15ـ خدمات مرتبط با بهداشت روان 


ترکیب «کارگروه بهداشت و سلامت» عبارتست از (به ترتیب الفبا):

 

1ـ مسلم آشوری
2ـ عزیزالله جمالی (رییس)
3ـ حسین فقیری
4ـ داود مطهری زاد

حسن طلیعی

مدیر سایت

پربیننده ترین خبر

خلاصه آمار بازدید