صفحه اصلی

کارگروه های تخصصی

+ A -
چاپ

کارگروه های تخصصی

تاریخ به روزآوری: 1394/04/19

«کارگروه های تخصصی» بازوهای کارشناسی انجمن پیشرفت نوش آباد و تشکیلاتی جهت جلب همکاری و بهره گیری از ظرفیت فکری سرمایه ی انسانی نوش آباد اعم از صاحبان مناصب و نخبگان و خیران در جهت پیشبرد امور انجمن است.

 

در حال حاضر، «انجمن» تعداد شش کارگروه تخصصی دارد:

 

1ـ کارگروه علمی و فرهنگی و اجتماعی
2ـ کارگروه عمران و معماری
3ـ کارگروه گردشگری

4ـ کارگروه سرمایه گذاری و امور خیریه

5ـ کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

6ـ کارگروه بهداشت و سلامت

 

هر یک از کارگروه ها را یکی از صاحبان مناصب اهل نوش آباد رهبری می کند

و

هر کارگروه از ترکیب مناسب و متناسبی از صاحبان مناصب و نخبگان و خیران نوش آبادی تشکیل می شود.

حسن طلیعی

مدیر سایت

پربیننده ترین خبر

خلاصه آمار بازدید