صفحه اصلی

ابزار ارتباطی ـ تلفن

+ A -
چاپ

ابزار ارتباطی ـ تلفن

تاریخ به روزآوری: 1393/12/15
برای ارتباط با «انجمن پیشرفت نوش آباد» می توانید از تلفن دفتر انجمن استفاده کنید:

تلفن دفتر انجمن ـ دفتر دایمی نوش آباد: 54824100-031
تلفن دفتر انجمن ـ دفتر موقت تهران: 00000000-021

توضیح ـ دفتر انجمن در ساعات معمول اداری (یعنی حدفاصل ساعت 14-08) طی پنج روز نخست هفته (به استثنای روزهای تعطیل رسمی) پاسخ گوی تماس های تلفنی کاربران است.

حسن طلیعی

مدیر سایت

پربیننده ترین خبر

خلاصه آمار بازدید