هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: تجلیل از فعالان حوزه ی نشر کتاب و مطبوعات اهل نوش آباد ـ محمد مشهدی

معرفی "محمد مشهدی "/ فعال حوزه ی نشر کتاب و مطبوعات اهل نوش آباد در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1396/01/04)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی داود حسنعلیان

گزارش سخن رانی "داود حسنعلیان "/ مدیر مرکز کارآفرینی و رشد دانشگاه کاشان در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1396/01/04)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی رضا گلی

گزارش سخن رانی "رضا گلی"/ بنیان گذار هیأت فاطمة الزهرا در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1396/01/04)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی محمدرضا کارگر

گزارش سخن رانی "محمدرضا کارگر"/ مدیرکل موزه ها و اموال فرهنگی تاریخی کشور در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1396/01/04)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی ابوالفضل معینی نژاد

گزارش سخن رانی "ابوالفضل معینی نژاد"/ فرماندار شهرستان آران و بیدگل در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1396/01/04)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: خیرمقدم حامی همایش

گزارش خیرمقدم "علی اصغر شقایقی"/ حامی همایش در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1396/01/04)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی پنجم ـ همایش روز نوش آباد: خیرمقدم دبیر همایش

گزارش خیرمقدم "حمیدرضا انصاری فر"/ دبیر همایش در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1396/01/04)

ادامه خبر ...

محوطه ی تاریخی فیض آباد، شهری متعلق به دوران ایلخانی: گزارش ایلنا

گزارش «خبرگزاری ایلنا» از چهارمین فصل کاوش های باستان شناسی محوطه ی تاریخی فیض آباد ـ 1395/03/30

ادامه خبر ...

پربیننده ترین اخبار