صفحه اصلی

ابزار ارتباطی ـ نشریه ی چاپی اطلاع رسانی

+ A -
چاپ

ابزار ارتباطی ـ نشریه ی چاپی اطلاع رسانی

تاریخ به روزآوری: 1394/04/31

برای آشنایی بیشتر با «انجمن پیشرفت نوش آباد» می توانید به نشریه ی «چاپی اطلاع رسانی» مراجعه کنید.

نشریه ی «چاپی اطلاع رسانی (انجمن)»، یک ابزار ارتباطی میان «انجمن» و ذینفعان (1) آن است.

«نشریه» یک گاه نامه ی خبری با لوگوی خاص، گروه مخاطبان تعریف شده، هدف مدون و سازمان محتوایی مصوب است.

نام «نشریه»، «انوشا» به معنای «شادی و خرمی» است.

مخاطبان اصلی «نشریه» عبارتست از:

دانشجویان و دانش آموختگان نوش آبادی
خیران نوش آبادی
کارآفرینان و صاحبان صنایع بخش خصوصی شهرستان
حرفه مندان
صنعتگران
سرمایه گذاران
مسؤولان نهادهای بخشی محلی شهرستان
ائمه ی جمعه و جماعات شهرستان
صاحبان مناصب دولتی اهل نوش آباد

مخاطبان کلی «نشریه»، آحاد نوش آبادی ها هستند.

هدف اصلی «نشریه» عبارتست از:

تقویت حس هم دلی و تشریک مساعی میان «انجمن پیشرفت نوش آباد» و ذی نفعانش

برخی از مهم ترین بخش های محتوایی «نشریه» عبارتست از:

ـ معرفی انجمن پیشرفت نوش آباد
ـ گزارش فعالیت های انجمن پیشرفت نوش آباد
ـ ترسیم چشم انداز فعالیت انجمن پیشرفت نوش آباد
ـ تشریح زمینه های همکاری میان «انجمن پیشرفت نوش آباد» و ذی نفعانش


(1) ذی نفعان «انجمن» طیف گسترده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با آن و عبارتست از: فرمانداری شهرستان آران و بیدگل ـ آحاد نوش آبادی ها {تمامی کسانی که متولد نوش آباد و یا بسته/خویش درجه ی یک یکی از متولدان نوش آباد چه ساکن نوش آباد و چه غیرساکن نوش آباد در هر کجای جهان ]شامل دانشجویان و دانش آموختگان نوش آبادی، خیران نوش آبادی، کارآفرینان و صاحبان صنایع بخش خصوصی شهرستان (اعم از حرفه مندان، صنعتگران، سرمایه گذاران و ...)، مسؤولان نهادهای بخشی محلی شهرستان (مدیران ادارات شهرستان های آران و بیدگل و کاشان)، ائمه ی جمعه و جماعات شهرستان، صاحبان مناصب دولتی اهل نوش آباد و ...[}، ساکنان غیرنوش آبادی مقیم نوش آباد، اهالی مجتمع های زیستی مجاور نوش آباد و ...

حسن طلیعی

مدیر سایت

پربیننده ترین خبر

خلاصه آمار بازدید