هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی علی اصغر قانع

گزارش سخن رانی "علی اصغر قانع"/ معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی سید احمد محیط طباطبایی

گزارش سخن رانی "سید احمد محیط طباطبایی"/ مشاور رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی ابوالفضل معینی نژاد

گزارش سخن رانی "ابوالفضل معینی نژاد"/ فرماندار شهرستان آران و بیدگل در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: خیرمقدم حامی همایش

گزارش خیرمقدم "محمود اشرفی"/ نماینده ی حامیان همایش در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: خیرمقدم دبیر همایش

گزارش خیرمقدم "حمیدرضا انصاری فر"/ دبیر همایش در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: بیانیه ی همایش

متن بیانیه ی همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد

گزارش برپایی همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

جلسه ی هیأت امنا ـ نشست چهارم

گزارش برپایی نشست چهارم هیأت امنای انجمن پیشرفت نوش آباد ـ روز دوشنبه (1396/04/05)

ادامه خبر ...

پربیننده ترین اخبار