هم اندیشی عمومی هفتم ـ همایش روز نوش آباد: آگهی برپایی ـ 1

آگهی شماره یک برپایی هم اندیشی عمومی هفتم انجمن پیشرفت نوش آباد

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: همکاران و عوامل برگزاری همایش

معرفی همکاران و عوامل برگزاری همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: تقدیر از برگزیدگان اهل نوش آباد

گزارش بخش تجلیل همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی علی اصغر قانع

گزارش سخن رانی "علی اصغر قانع"/ معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی سید احمد محیط طباطبایی

گزارش سخن رانی "سید احمد محیط طباطبایی"/ مشاور رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی ابوالفضل معینی نژاد

گزارش سخن رانی "ابوالفضل معینی نژاد"/ فرماندار شهرستان آران و بیدگل در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: خیرمقدم حامی همایش

گزارش خیرمقدم "محمود اشرفی"/ نماینده ی حامیان همایش در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: خیرمقدم دبیر همایش

گزارش خیرمقدم "حمیدرضا انصاری فر"/ دبیر همایش در همایش روز نوش آباد ـ جمعه (1397/01/24)

ادامه خبر ...

پربیننده ترین اخبار