نوش آباد به خاطر داشتن «مردم هوشمند و سخت کوش»، «نیروی کار تحصیل کرده، آماده به کار و مشتاق»، «کویر مرکزی ایران»، «بافت باارزش» و «فاصله ی نزديك مكاني از آران و بيدگل و كاشان»، شهر ثروتمندی است

ادامه خبر ...