صفحه اصلی

کارگروه عمران و معماری

+ A -
چاپ

کارگروه عمران و معماری

تاریخ به روزآوری: 1394/04/23

«کارگروه عمران و معماری» یکی از «کارگروه های تخصصی» ششگانه ی انجمن پیشرفت نوش آباد است.


مأموریت «کارگروه عمران و معماری» عبارتست از:


ـ سامان دهی، ارتقا و استفاده از ظرفیت علمی و عملی دانش آموختگان عمران و معماری اهل نوش آباد


شرح وظابف «کارگروه عمران و معماری» عبارتست از:


ـ شناسایی و ثبت اطلاعات تحصیلی و تجارب عملی دانش آموختگان عمران و معماری نوش آبادی
ـ تشکیل جلسات عمومی دانش آموختگان عمران و معماری نوش آبادی به صورت فصلی
ـ برگزاری جلسات راهبردی و پشتیبانی فنی دانش آموختگان عمران و معماری نوش آبادی با شهرداری و شورای شهر
ـ برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با امور محاسبه، طراحی، نظارت و اجرا برای دانش آموختگان عمران و معماری نوش آبادی
ـ برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای عوامل اجرایی صنعت ساخت در نوش آباد
ـ همکاری علمی و فنی با انجمن دوست داران آثار تاریخی و مفاخر شهر نوش آباد
ـ استفاده از ظرفیت فنی مهندسان بومی در طراحی و اجرای پروژه های عمومی ساخت و ساز سطح شهر نوش آباد

 

ترکیب «کارگروه عمران و معماری» عبارتست از (به ترتیب الفبا):

 

1ـ ...
2ـ احمد اشرفی (دبیر)
3ـ احسان زرنگی (رییس)
4ـ ...


...


حسن طلیعی

مدیر سایت

پربیننده ترین خبر

خلاصه آمار بازدید