صفحه اصلی

کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

+ A -
چاپ

کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست

تاریخ به روزآوری: 1394/04/30

«کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست» یکی از «کارگروه های تخصصی» شش گانه ی انجمن پیشرفت نوش آباد است.

مأموریت «کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست» عبارتست از:

...

 

ترکیب «کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست» عبارتست از (به ترتیب الفبا):

 

1ـ ...

2ـ حسین فتاحی (رییس)

3ـ ...

 ...

توضیح ـ این پست در دست تکمیل است

حسن طلیعی

مدیر سایت

پربیننده ترین خبر

خلاصه آمار بازدید