صفحه اصلی گزارش اقدامات / خبرنامه

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی سید احمد محیط طباطبایی

+ A -
پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
چاپ

امتیاز به نوشته

۲

نفر

هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد: سخن رانی سید احمد محیط طباطبایی

تاريخ به‌روزآوري: 1397/05/18

 

"سید احمد محیط طباطبایی"/ مشاور رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور (1) و طی سخن رانی کارشناسی همایش روز نوش آباد در موضوع «توسعه ی شهری پایدار و میراث فرهنگی و طبیعی» سخن رانی کرد و با تشریح مفاهیم توسعه و توسعه پایدار و ارتباط این دو با صنعت گردشگری و موزه، به ترسیم خدماتی پرداخت که پژوهشگاه میراث فرهنگی کشور می تواند به نوش آباد ارایه کند:

ـ امروز جناب آقای مهندس "بهشتی"/ ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری مقرر بود این جا حضور داشته باشند که به دلیل کسالت و بیماری نتوانستند حاضر شوند و آقای "حسینی مکارم" هم خواستند خطاب به حضار عذرخواهی کنم برای نیامدنشان که هر دو بزرگوار نتوانستد امروز توفیق حضور در این مجلس را پیدا بکنند
ـ به علت سیری که کشور ما در طی سال های گذشته در حوزه توسعه به عمل آورد و عدم کامیابی در مواردی که مرتبط با توسعه از دیدگاه کمی بوده؛ وقتی از توسعه صحبت می شود؛ ناخودآگاه ذهن فکر می کند یک امری است که باید گسترش پیدا کند و توسعه شهر، بزرگ شدن فیزیکی شهر است و هر توسعه یعنی رشد
ـ مفهوم اصلی و معادل توسعه، ارتقای سطح کیفی است؛ بالارفتن کیفیت است چه در زندگی و چه در امور دیگر
ـ عدم توجه به این تفاوت نوع توسعه منجر به این مطلب شده که در سال های اخیر متوجه سرمایه های اصلی بشویم
ـ در واقع آن چیزی که در هر اقتصاد و در هر فرایند موردتوجه است؛ سود است؛ سود یک سرمایه است
ـ سرمایه اصلی هر شهر را میراث فرهنگی و میراث طبیعی آن تشکیل می دهد که توسط مردم آن شهر شکل می گیرد و آن چیزی که باید همیشه حفظ شود تا بتوان به جلو حرکت کرد؛ حفظ این ارزش ها است
ـ توسعه پایدار یعنی توسعه ای که میراث فرهنگی و طبیعی را حفظ کنیم و گام به جلو برداریم
ـ یکی از شیوه های مرسوم ایجاد رشد، صنعت گردشگری است
ـ صنعت گردشگری توسط اروپاییان و بعد از جنگ جهانی دوم برای ایجاد شناخت میان مردم ایجاد شد تا همدیگر را درک کنند و به جای جنگ و ستیز و دشمنی ریشه دار، ترس را از میان بردارند و نزدیکی و همیاری کنند
ـ همین امر باعث شد؛ ظرف چهل سال این صنعت اروپا را به اروپای واحد تبدیل کند
ـ یعنی علت اصلی ایجاد گردشگری در واقع همین شناخت و نزدیکی و وفاق و همگرایی است و دلخواه این قضیه، اقتصاد و پول و جریان تولید کار و غیره است
ـ اگر این صنعت از طرف معکوسش موردتوجه قرار بگیرد؛ یعنی فکر می کنیم گردشگری چیز خوبی است؛ چون ایجاد گردش مالی و ایجاد شغل می کند
ـ امروزه در ایران شهرهایی که از رفاه بیشتری برخوردارند؛ شهرهایی هستند که میراث فرهنگی و هویت شان شناخته شده؛ یعنی وقتی ما از اصفهان و شیراز و مشهد و تبریز و این گونه شهرها یاد می کنیم؛ یاد میدان نقش جهان و مسجد امام و بارگاه امام رضا و حافظ و سعدی می افتیم و یاد پتروشیمی شیراز و کارخانجات مختلف فولاد اصفهان نمی افتیم و بالتبع وقتی که این اتفاق می افتد و نزدیکی به وجود می آید؛ برنامه ریزان هم ثروت را به این طرف می دهند و می گویند نزدیک بودن به مرکز تصمیم گیری یعنی نزدیک بودن نسبت به جریان اقتصادی و پشتیبانی و جریان توسعه و این نزدیک بودن از طریق معرفی و شناخت است و آن چیزی که باید نزدیکی را فراهم بیاورد؛ همین معرفی و شناختی است که در شهر انجام می شود
ـ نوش آباد و هر شهر دیگر مبتنی بر سرمایه انسانیش به جلو می رود و ثروت اصلی نوش آباد را آن میراث فرهنگی و طبیعی در قالب نوش آبادی است که شکل می گیرد و نوش آبادی به عنوان یک فرهنگ مردم، سرمایه اصلی است و این به معنای این است که ما تفاوت و تمایز بین جاهای مختلف را بر اساس ویژگی آن ها پیدا می کنیم و اگر جایی بخواهد خودش را شبیه جای دیگر کند؛ با شکست مواجه می شود
ـ نوش آباد زمانی موفق است که نوش آباد باشد و آن چه که من را جذب این جا می کند؛ همان تفاوت و تمایز است و خود شخصیت وجودی و فرهنگی و طبیعی و تاریخی آن است
ـ با آوردن و گذاشتن پول و ایجاد هتل و غیره، گردشگری شکل نمی گیرد و در واقع این نیازمند یک برنامه جامع فرهنگی مبتنی بر مزیت های فرهنگی و تاریخی شهر است
ـ گردشگری امری فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی است و در نهایت ختم به جریان توسعه پایدار و اصلی شهر می شود
ـ من از پژوهشگاه میراث فرهنگی هستم و یک سری تعهدات را می توانم این جا قبول کنم و ما در آن بخشی می توانیم به نوش آباد کمک کنیم که در نوش آباد مرکز پژوهشی شناخت و معرفی خود نوش آباد شکل بگیرد
ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی می تواند مراکز علمی و پژوهشی خود را در نقاط مختلف به شرط همکاری و همیاری مرکز و آن موقعیت به وجود بیاورد
ـ مهم تر از از همه این است که تمایز و تعریف از شهر حادث بشود و برای ثبت جهانی یک اثر مهم ترین چیز همین تفاوت و تمایز است نه بزرگ تر بودن و وسیع تر بودن و یک اثر یک شاخص و شخصیت نیاز دارد؛ حتی اگر کوچک باشد
ـ پژوهشگاه میراث فرهنگی وظیفه دارد و قطعا می تواند در صورت تمایل و همیاری این کار را انجام بدهد و به علاوه، کمک کند تا مطالعات مردم شناسی، زبان شناسی و گویش و مهم تر از همه، باستان شناسی منطقه جریان پیدا کند و حتما خواهیم خواست که در برنامه سال پژوهشکده باستان شناسی به عنوان آغاز یک سری مطالعه در زمینه شناخت و درک گذشته تاریخی و روش زندگی نیاکان ما را بگذارند و تا سال دیگر هم نتایجش را بدست آوریم
ـ من مسؤول انجمن موزه های کشور هستم
ـ منظور از موزه چیست؟
ـ موزه یک فضای فیزیکی و چند شیء و یک مکان کالبدی نیست
ـ موزه یک نوع نگاه در زندگی و رفتار است
ـ موزه یعنی کسی که گذشته را مبنای توسعه آینده قرار می دهد
ـ کسانی که گذشته را نگه می دارند؛ یعنی آب را حفظ می کنند؛ یعنی خاک را حفظ می کنند؛ یعنی آبرو و حمیت و گذشته را نگه می دارند و این ها یعنی ارثی برای فرزندان مان می گذارند که آینده باشد
ـ کسانی که به گذشته اهمیت نمی دهند و گذشته را از بین می برند؛ کسانی هستند که محیط زیست و فضا و طبیعت و سرمایه را برای فرزندان ما هم باقی نخواهند گذاشت
ـ پس این نگاه و توسعه این نگاه که یعنی آینده را باید برای فرزندان خودمان با حفظ گذشته و پشتوانه قبلی خودمان نگه داریم؛ امری است بدیهی و مهم و قطعی و بالتبع و به همین دلیل است که وقتی می گویند یک اثری موزه ای شد؛ یعنی الگو شد
ـ وقتی یک رفتار و یک ویژگی در شهر، مبنا و موتور توسعه می شود؛ یعنی این یک فضای موزه ای است
ـ پس فضای موزه ای از ذهن ما و فکر ما و رفتار ما شروع می شود و به گستره شهر می رسد
ـ از نظر من، نوش آباد و مردمش و وضعیت زندگی اجتماعیش، خود، بستر میراث فرهنگی است و یعنی وقتی ما وارد نوش آباد می شویم؛ این گویش و این روش و این برخورد و کردار و رفتار و پوشاک و مهمان نوازی و اخلاق و سرمایه اصلی که تعریف یک نوش آبادی و تمایزش باشد؛ در واقع اساس موزه را به وجود می آورد و بالتبع، ما به بی نهایت موزه های مختلف در فضای شهر دست پیدا می کنیم
ـ به هر شکل، پژوهشگاه میراث فرهنگی در خدمت فعالیت های فرهنگی و زیربنایی شهر نوش آباد است برای آینده بهتر


"سید احمد محیط طباطبایی" در حاشیه «هم اندیشی عمومی ششم انجمن پیشرفت نوش آباد» از بافت تاریخی شهر نوش آباد بازدیدی انجام داد که «ایسنا (: خبرگزاری دانشجویان ایران)» آن در گزارشی تحت عنوان «فضای شهر نوش آباد نیازمند پژوهش بیشتر است (ایسنا، 1387/01/26)» منعکس کرد:

"سید احمد محیط طباطبایی" در این بازدید و در جریان مصاحبه با «سرویس علمی و دانشگاهی ایسنا»، تنوع فرهنگی سرزمین ایران را بستر هویت ملی آن دانست و بر حفظ آن و پیوستگی فرهنگی بین نوش آباد امروز و دی روز تأکید کرد:
ـ در سرزمینی زندگی می کنیم که دارای هویت ملی مبتنی بر تنوع فرهنگی است و حفظ این تنوع فرهنگی برای حفظ هویت ملی لازم است
ـ نوش آباد مانند هر جای ایران، ارزشمند است و بیننده با مشاهده تمایزهای این اثر با دیگر مناطق، علاوه بر جذب شدن به آن، متوجه ارزش های این شهر می شود
ـ هر رفتاری که نشان دهنده به هم پیوستگی فرهنگی بین نوش آباد امروز و دی روز باشد؛ کار درست و شایسته ای است
ـ با این وجود، کارها، همیشه، کامل و درست نیست؛ اما مهم این است که امروز همه به دنبال تصحیح رفتار و امور هستند و آینده خوبی برای نوش آباد می توان پیش بینی کرد که در توسعه این شهر نقش مهمی خواهد داشت
ـ اخلاق و رفتار شهروندان نوش آباد متمایز از سایر مناطق ایران است و برای آن که بروز یابد؛ به کالبد خودش نیاز دارد و باید به کالبد خود باز گردد
ـ فضای شهر زیرزمینی نوش آباد ارزش بسیار بالایی دارد و نیازمند مطالعه و پژوهش بیشتر است
ـ مجموعه کالبدی روی شهر هم چون مسجد جامع، بازار، حمام، امام زاده و میدان گاه، همه مجموعه ای است که در شهرهایی چون اردستان، نطنز، اشترجان و ... دیده می شود
ـ آثار تاریخی در هر شهری دیده می شود؛ اما هر شهر معماری متفاوت و خاص خود را دارد و نباید آن ها را شبیه به هم کرد و شبیه سازی مناطق یک انتحار است که خوشبختانه متوقف شده است.


  


«همایش روز نوش آباد» عنوان «هم اندیشی عمومی ششم انجمن پیشرفت نوش آباد» است که در روز بیست و چهارم فروردین سال نودوهفت با حمایت «شورای اسلامی شهر نوش آباد»، «شهرداری نوش آباد»، "احسان زرنگی"/ عضو تشکل صاحبان مناصب دولتی اهل نوش آباد، «انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر شهر نوش آباد»، «انجمن راه روشن شهر نوش آباد»، «پایگاه پژوهشی میراث فرهنگی و گردشگری شهر نوش آباد» و «شرکت تعاونی گردشگری انوشه ی نگین کویر» در شهر «نوش آباد» برگزار شد.

در همین ارتباط به گزارش «هم اندیشی عمومی ششم ـ همایش روز نوش آباد» نگاه کنید.


(1) "سید احمد محیط طباطبایی" زاده سال 1328 ه.ش. و دانش آموخته رشته تاریخ از دانشگاه تهران و کارشناس امور فرهنگی و پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی و تهران شناس است. او عضو کنونی هیأت اجرایی ایکوم (کمیته ملی موزه ها) و رییس پیشین آن است. به علاوه، او پیش از این، معاون فرهنگی و ارتیاطات سازمان میراث فرهنگی بوده است.

حسن طلیعی

مدیر سایت

نظر دهید

لطفا فقط در مورد همین مطلب، کامنت بگذارید. اگر می‌خواهید موضوعی دیگر را با ما در میان بگذارید، از فرم تماس با ما استفاده کنید. کامنت‌های شما بعد از تأیید مدیر سایت، نمایش داده می‌شوند.

پربیننده ترین خبر

خلاصه آمار بازدید